Localitati Bistrita Nasaud
Bistrita Nasaud
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Bistrita Nasaud

Informaţii generale

Aşezare
În partea central-nordică a României, pe cursul superior al Someşului Mare, înglobează zona de contact a Podişurilor Someşan şi Transilvaniei cu regiunea muntoasă a masivelor Rodnei, Ţibleşului şi Călimani.

Vecini
La nord: Judeţul Maramureş, la vest: Judeţul Cluj, la sud-est: Judeţul Mureş, la est: Judeţul Suceava.

Suprafaţa
7.544 km2 (respectiv 2,2% din teritoriul ţării).

Populaţie
633.629 locuitori.

Oraşe
Bistriţa, resedinţă de judeţ, cu 86.000 locuitori, situat pe Bistriţa Ardeleană, într-o depresiune intracolinară la 365 m altitudine. Alte oraşe: Beclean, Năsăud, Sângeorz Băi.

Relieful
Este dominat de regiuni deluroase cu masive muntoase (cuprind Munţii Ţibleşului în nord-vest, şi Rodnei în nord - cu vf. Ineu, de 2280 m, înspre Maramureş şi Munţii Bârgăului în nord-est, unde legenda spune că îşi avea castelul Dracula şi Călimani, în sud-est, în partea dinspre Moldova) şi de Podişul Transilvaniei (culmi şi dealuri ale Podişului Someşan, Câmpiei Transilvaniei şi Subcarpaţilor Transilvaniei), în sud-est.

Clima
Este continental-moderată, cu diferenţieri în funcţie de relief, astfel că în zonele înalte din Munţii Rodnei temperatura medie anuală este de 00C, iar în zona deluroasă din sud-est este de 90C, cu precipitaţii variabile, cu vânturi predominante din vest. Temperatura medie în ianuarie este de -2 - - 100C iar în iulie de 10 - 200C.

Cursurile de apă
Sunt reprezentate de bazinul Someşului Mare (cu afluenţii săi, Şieul şi Sălcuţa), orientat est-vest, acoperă tot teritoriul judeţului, urmat de Bistriţa Ardeleană, Rebra, Ţibleşul.

Atracţii turistice

Munţi
Munţii Rodnei. Parcul Naţional Munţii Rodnei, întins pe o suprafaţă de 46.400 ha, Rezervaţie a Biosferei încă din 1979, îşi datorează importanţa şi renumele atât geologiei şi geomorfologiei munţilor cât şi prezenţei a numeroase specii de faună şi floră, endemite şi relicte glaciare. Sub aspect turistic, Munţii Rodnei oferă o largă paletă de trasee montane cât şi numeroase pârtii de schi neamenajate sau zone pentru sporturi extreme. Munţii Căliman. Parcul Naţional Munţii Căliman, măreţ edificiu vulcanic caracterizat prin masivitate şi fenomene vulcano-carstice curioase, cu o suprafaţă de aproximativ 2.000 km2, întins pe aproape 60 km de la est la vest, îşi datorează unicitatea existenţei craterelor uriaşe, până la 10 km, faunei şi florei bogate şi diverse, cu multe specii rare. Munţii Bârgău (cu vf. Heniul Mare de 1.611 m), o zonă turistică de mare atracţie prin prezenţa conurilor vulcanice şi a pădurilor nesfârşite care formează un peisaj de un pitoresc aparte. Munţii Ţibleşului, cu înălţimi modeste, de până la 1.800 m (Vf. Măgura Ţibleşului - 1.842 m) situaţi la nord-vestul judeţului Bistriţa-Năsăud, închid latura de nord a Carpaţilor Orientali, lăsând liberă trecerea spre depresiunea Maramureşului prin pasul Şetref.

Peşteri
Peştera „Izvorul Tăuşoarelor” (lângă Rebrişoara, în apropierea vf. Bârlea din Munţii Rodnei, pe versantul stâng al văii Izvorul Tăuşoarelor), cea mai adâncă peşteră din România, deţine recordul de denivelare în România prin cei 432 m ai săi. Lungimea galeriilor subterane este de 16,5 km. De asemenea, prezintă un sistem hidrografic subteran interesant, rar întâlnit şi o faună variată ce îi conferă o mare valoare ştiinţifică. Peştera „Jgheabul lui Zalion”, la obârşia Pârâului Orb, are o diferenţă de nivel de 242 m ce o situează pe locul II în România. Alte peşteri: Peştera Măgliei, pe versantul drept al pârâului Izvorul Măgliei, „Peştera Zânelor” (la 1.435 m altitudine).

Văi şi chei
Cheile şi Valea Bistriţei ardelene oferă un peisaj încântător de-a lungul celor 65 km pe care îi străbate, începând de la 1.562 m altitudine-Munţii Călimani. Apele sale cristaline se prăvălesc printre brazii falnici sculptând chei înguste cu pereţi abrupţi şi formând „Cascada Diavolului”-la intrarea în chei. Valea Repedea, o rezervaţie complexă (zoologică, floristică şi faunistică) pe o lungime de 7 km printre formaţiunile vulcanice ale Munţilor Călimani, suprafaţa sa fiind presărată cu stâncării impresionante care au diferite înfăţişări („ciuperci”, „apostoli”, „stâlpi”) şi dau locurilor un farmec aparte.

Lacuri
Lacul Lala Mare (lângă vf. Ineu, la 2.279 m altitudine), unul dintre cele mai frumoase lacuri alpine din România. Lacul Cobiliţa (în Munţii Bârgăului), lac de baraj artificial, singura amenajare care are resurse şi funcţiuni privind asigurarea apei, lungimea lacului fiind de 7.400 m iar altitudinea maximă de 1.100 m şi cu un volum de apă de 75,12,mil. m3. Alte lacuri: Lacul Lala Mică, Lacul Ineu, Lacul Cetăţele (sau „Tăul Căianului”), lângă Căianul Mic, ocrotit de lege, Lacul Colibiţa, baraj artificial în Munţii Bârgăului, „Tăul zânelor”, o rezervaţie complexă.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
Parcul Naţional Munţii Rodnei, Rezervaţie a Biosferei, este cuprins pe o suprafaţă de 46.400 ha, din care 80% pe teritoriul jud. Bistriţa-Năsăud. Parcul Naţional Munţii Căliman, întins pe aproape 60 km, cu o suprafaţă de aproximativ 2.000 km2. Parcul dendrologic de la Arcalia (la 17 km vest de Bistriţa, lângă satul Arcalia), de 16 ha, unde cresc peste 150 de arbori şi arbuşti din diferite zone ale globului: brad argintiu, molid caucazian, salcâm japonez. „Piatra Corbului”, rezervaţie geologică şi floristică, (la 5 km de Budacul de Sus), în Munţii Călimani. Masivul de sare de la Sărăţel, rezervaţie geologică, (la 12 km sud-vest de Bistriţa). „Râpa cu păpuşi” (lângă Domneşti), rezervaţie geologică ce cuprinde diferite concreţiuni sculptate de natură de-a lungul erelor geologice. „Râpa Mare” (lângă Budacul de Sus, la 20 km sud-est de Bistriţa), rezervaţie paleontologică. Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Poiana cu narcise, în Masivul Saca. Staţiuni turistice Sângeorz Băi (la 56 km de Bistriţa şi la 31 km de Năsăud), frumoasa staţiune balneoclimaterică situată într-o depresiune (la 465 m altitudine), înconjurată de măguri vulcanice, acoperite cu păduri de fag. Are bogate izvoare de apă minerală „Hebe”, fiind menţionată documentar încă din 1770. Clima este continental moderată, submontană, cu veri răcoroase şi ierni lipsite de geruri mari, temperatura medie oscilează în jurul valorii de 70C. Dintre instalaţiile de tratament menţionăm: instalaţii pentru electro şi hidroterapie, buvete pentru cura internă cu ape minerale, instalaţii pentru aplicaţii calde de nămol şi parafină. Căile de acces sunt: feroviare-gara Sângeorz Băi, pe linia Ilva Mică-Rodna Veche, rutiere DJ 171 de la Năsăud. Colibiţa, situată la 830 m altitudine, la 18 km de Prundul Bârgăului. Fostă staţiune climaterică, actualmente cea mai căutată zonă turistică unde acum există peste 100 de vile, case de vacanţă şi cabane aşezată pe malul de acumulare hidroenergetică Cobiliţa. Zona turistică Piatra Fântânele - Pasul Tihuţa (Munţii Bârgăului) sau Pasul Bârgăului, la 1.227 m altitudine, care trece pein satul Piatra Fântânele, dispune de pârtii de schi amenajate cu telescaun şi teleschi, pârtii de săniuţe. De aici se deschide o spelnidă panoramă asupra muţilor din jur,prin care au călătorit eroii celebrului roman „Dracula“, scris de Bram Stoker după vechea legendă transilvăneană, legendă care a făcut înconjurul lumii, înfiorând milioane de oameni. În viziunea Bram Stoker aici era regiunea unde îngrozitorul vampir îşi avea castelul, regiune descrisă astfel: „un ţinut din ce în ce mai sălbatic şi mai pustiu. Multe prăpăstii mari şi ameţitoare, multe cascade, de parcă natura ar fi serbat cândva un carnaval“.

Vestigii istorice
Ruinele Cetăţii Ciceului de la Ciceu - Corabia (1203 - 1204), aici a existat o puternică cetate a Evului Mediu, stăpânită de mulţi domnitori moldoveni, începând cu Ştefan cel Mare în 1489, până în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. Ruinele Castrului roman de la Ilişua (sec. II - III d.H.), ansamblu cu mai multe faze de construire. Turnul Dogarilor din Bistriţa (1465 - 1575), are trei niveluri şi o înălţime de 35 m şi este singurul dintre turnurile cetăţii feudale Bistriţa care s-a mai păstrat. Alte vestigii istorice: Ruinele castrului roman de la Orheiu Bistriţei (sec. II-III d.Hr.), de mari dimensiuni, Ruinele cetăţii Rodnei din Rodna (sec. X), a avut un rol important în perioada Evului Mediu.

Edificii religioase
Biserica evanghelică din Bistriţa (sec. XV), în stil gotic (ulterior modificată în stilul Renaşterii), păstrează strane sculptate în 1516, precum şi o colecţie de covoare orientale din sec. XVI. Turnul bisericii domină oraşul prin înălţimea sa (75 m). Alte edificii religioase: Biserica ortodoxă din Bistriţa (1270 - 1280), funcţiona iniţial ca biserică a fostei mănăstiri minorite, Biserica Beclean (sec. XV), Biserică evanghelică Tărpiu de la Dumitra (1488), Biserică Evanghelică Herina (1250 - 1260), construită în stil romanic, Biserica Rodna (sec. XIII), Mănăstirea de la Vad din Ciceu, ridicată de Ştefan cel Mare, în stil moldovenesc.

Edificii culturale
Ansamblul Şugălete din Bistriţa (în piaţa centrală latura nordică), un şir de clădiri (sec. XV - XVI), în stil gotic şi renascentist (caracteristice prin galeria de la parter ce reuneşte numeroase bolţi). Casa Argintarului din Bistriţa (sec. XVI), construită în stilul Renaşterii, astăzi adăpostind o secţie a Muzeului judeţean. Muzeul memorial „George Coşbuc” din George Coşbuc, (la 12 km de Năsăud), amenajat în casa în care s-a născut marele rapsod George Coşbuc (1866 - 1918), ilustrează aspecte din viaţa şi activitatea poetului ţărănimii. Muzeul memorial „Liviu Rebreanu” din Năsăud, cartierul Liviu Rebreanu, expune obiecte personale, documente, fotografii ale remarcabilului scriitor.

Monumente şi statui
Statuia lui Andrei Mureşanu din Bistriţa (în Piaţa Centrală), în amintirea revoluţionarului de la 1848, persoană marcantă a culturii româneşti, autorul versurilor actualului imn de stat al României („Deşteaptă-te române”). Statuia poetului George Coşbuc din Bistriţa (în parcul oraşului).

Etnografie
Universul etnografic al acestei zone este de o varietate uimitoare, mergând de la arta populară (bogată şi plină de fantezie) la tezaurul folcloric (extrem de divers) şi la interesantele datini şi obiceiuri ale satelor judeţului. Din acest univers amintim câteva localităţi: Bârgău (covoare şi olărit). Bistriţa Bârgăului (ţesături şi cusături multicolore). Ilva Mare (port cu numeroase cusături multicolore). Şanţ (numeroase case cu porţi de piatră, adevărat muzeu de artă populară).
Cauta in Bistrita Nasaud
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Muzee
Muzeul de Arta Comparata
Complexul Muzeal Bistrita Nasaud
Benzinarii
O.M.V.
Lukoil
MOL
Statia Nr.4
Statia Nr.5
Banci
Banca Comerciala Romana
Banca Romana pentru Dezvoltare G.S.G.
Banca Comerciala Romana
Casa de Economii si Consemnatiuni
Banca Romana de Dezvoltare
Casa de Economii si Consemnatiuni
Spitale
Spitalul Judetean Bistrita
Policlinica cu plata
Spitalul Orasenesc Nasaud
Primarie
Primaria Bistrita
Primaria Nasaud
Primaria Sangeorz-Bai
Hoteluri
Hotel Bistrita
Hotel Coroana de Aur
Hotel Decebal Bistrita
Hotel Dracula
Lista strazi
cde
fgh
ijk
lmn
rst
uvw
Invatamant
Scoala Generala Liviu Rebreanu
Scoala de Arte si Meserii Sf. Maria
Scoala Generala Avram Iancu
Scoala Generela Lucian Blaga
Scoala Generala Nr. 1
Scoala Generala Mihai Eminescu
Scoala Generala Valea Spinului

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea central-nordică a României, pe cursul superior al Someşului Mare, înglobează zona de contact a Podişurilor Someşan şi Transilvaniei cu regiunea muntoasă a masivelor Rodnei, Ţibleşului şi Călimani.

Vecini
La nord: Judeţul Maramureş, la vest: Judeţul Cluj, la sud-est: Judeţul Mureş, la est: Judeţul Suceava.

Suprafaţa
7.544 km2 (respectiv 2,2% din teritoriul ţării).

Populaţie
633.629 locuitori.

Oraşe
Bistriţa, resedinţă de judeţ, cu 86.000 locuitori, situat pe Bistriţa Ardeleană, într-o depresiune intracolinară la 365 m altitudine. Alt.. citeste mai mult